Nhà xưởng tiền chế

Trong xây dựng các loại nhà bằng kết cấu thép từ nhà phố khung thép, nhà để xe khung thép hay nhà xưởng khung thép thi vật tư là yếu tố không thể thiếu. Dưới đây là những vật tư cơ bản mà bạn cần phải biết:

  • Vật liệu phần xây dựng móng, nền, tường xây: Xi măng, cát đá, thép, dây điện, ống nước, bê tông tươi
  • Vật liệu thi công cột, kèo thép, vách tole, mái tole: Tole mái, vách, xà gồ chữ C đen hoặc mạ kẽm, sắt hộp, kèo, cột, bảng mã, thép tấm, bu lông, dây cáp căng.
  • Vật liệu trong phần hoàn thiện nhà thép tiền chế: Nền, gạch nền, sơn nước, cửa cuốn, cửa sổ, thang thoát hiểm